Vanaf gene zijde

Of het nu om musiceren gaat of om filosoferen, om schilderen of om dichten een werk van het genie is niet iets dat ergens toe dient. Nutteloosheid is karakteristiek voor de werken van het genie, het is er de adelbrief van. Alle overige werken van mensenhand zijn er voor de instandhouding of vergemakkelijking van onze existentie, alleen die speciale waarvan hier sprake is zijn dat niet. Het zijn de enige producten die er uitsluitend omwille van zichzelf zijn en in die zin zijn ze op te vatten als de bloesem of als de zuivere opbrengst van ons bestaan. Bij het genieten ervan gaat dan ook ons hart open, want dan duiken wij op uit de aardse dampen van onze behoeftigheid. Analoog hieraan zien wij ook elders het schone maar zelden met het nuttige verenigd. Het zijn niet de hoge, mooie bomen die vrucht dragen: vruchtbomen zijn juist klein, lelijk en kromgegroeid. De volle gekweekte roos is onvruchtbaar, maar de kleine, wilde, bijna geurloze roos draagt wel vruchten. De mooiste gebouwen zijn niet nuttig: een tempel is geen huis om in te wonen. Dat een mens met edele en zeldzame talenten noodgedwongen louter nuttige bezigheden moet verrichten waartoe ook de banaalste persoon in staat zou zijn geweest, dat is alsof een schitterende, met het fraaiste schilderwerk versierde vaas als kookpot werd gebruikt. En nuttige lieden vergelijken met lieden van genie, dat is als het vergelijken van bakstenen met diamanten.

 

Arthur Schopenhauer,

(De Wereld als Wil en Voorstelling, band 2, hoofdstuk 31)

 

Welkom in het nutteloze universum


U weet dat melk wit is. U weet dat kaas geel is. U weet dat kaas van melk wordt gemaakt. So far so good? Toch hebt u zich nog nooit afgevraagd hoe dat kan, toch? Tientallen, misschien wel duizenden keren hebt u een bammetje gele kaas genuttigd met daarbij een glas witte melk. Nooit hebt u stilgestaan bij de verkleuring die de metamorfose van melk tot kaas vergezelt.

Zeg eens eerlijk, schaamt u zich daar niet een beetje voor? Natuurlijk, u kunt niet alles weten. Goethe was volgens zijn tijdgenoten de laatste mens die alles wist wat er te weten was. Vandaag de dag lukt dat niet meer. Het is te veel. Bovendien kunt u opzoeken waarom kaas geel is in ‘De Encyclopedie van Nutteloze Feiten’ (die vanaf eind november 2012 in de boekwinkel ligt, kijken onder de A).

Maar erger dan dat u het niet weet, is dat u nooit hebt opgemerkt dat dit kleurverschil merkwaardig is. Dat zegt iets over uzelf.

Kijk, dat is nou een van de nuttige gevolgen van de vijfduizend nutteloze feiten die wij in ‘De Encyclopedie van Nutteloze Feiten’ hebben verzameld. Zo’n feit doet u met andere ogen naar uzelf kijken. U bent veel onoplettender en dus veel dommer dan u had gedacht.

Nutteloosheid kan tot introspectie leiden, zo blijkt maar weer.

Uw mogelijke nutteloze bijdrage

Wij zullen de komende tijd aantonen dat nutteloosheid veel dimensies kent. We hopen met u, belangstellende bezoeker van deze website, het universum der nutteloosheid te exploreren.

Onze bijdrage bestaat uit een dik en wonderschoon boek, barstensvol nutteloze feiten, plus deze website, en ons nieuwe domein in het virtuele universum van Facebook, Linkedin en Twitter. Het zijn de moderne afwerkplaatsen van de digitale snelweg , waar wij u als liefhebber van de nutteloosheid hopen te ontmoeten. Op deze site willen wij elke dag een nieuw nutteloos feit met u delen en af en toe een blog zoals deze plaatsen, waarin we iets dieper op een specifiek feit dan wel nutteloosheid op zichzelf zullen ingaan.

Hebt u zelf een nutteloos feit, dan kunt u dat kwijt op de sociale media, of in onze mailbox. Ook wanneer u van oordeel bent dat de door ons verzamelde informatie niet of niet helemaal klopt, staan wij daar voor open.

Uw beloning

De beloning is dat u vereeuwigd wordt. In een volgende uitgave van onze encyclopedie zullen we de feiten die door u zijn aangedragen (mits ze een strenge toets van nutteloosheid doorstaan) opnemen en ook zullen we uw namen als medeauteurs vermelden.  Met als bonus, dat wij alle door ons  erkend actieve leden van de Vereniging Vrienden van  het Nutteloze Feit (i.o.) graag het komend jaar verwelkomen  bij de Nationale Dag van het Nutteloze Feit. Met andere woorden, we hopen dat er via deze site een levendige gemeenschap van liefhebbers der nutteloosheid ontstaat. En daar is maar één woord voor. Jawel.

De Nationale Dag van de Nutteloosheid

De Nationale Dag van de Nutteloosheid  valt in 2013 samen met de equinox, de zomerzonnewende, op 21 juni om zestien over vijf in de namiddag. Wij heffen precies op dat moment met alle erkende Vrienden van het Nutteloze Feit het glas op de sponsor die dit alles mogelijk moet gaan maken. Met als hoogtepunt de uitreiking van een prachtige wisselbokaal, die door het hoofdbestuur zal worden uitgereikt  aan de inzender van het meest Nutteloze feit in de geschiedenis van onze diersoort.

De Encyclopedie van Nutteloze Feiten op internet