Categorieën
blog

Welkom in het jaar van de slang

U wilt het waarschijnlijk niet weten, maar eigenlijk bent u een alien, een buitenaards wezen. U bestaat grotendeels uit sterrenstof: atomen die zijn ontstaan bij supernova-explosies, ver buiten onze Melkweg. En dat is maar goed ook. Want zou u het moeten doen met de atomen die in onze contreien van nature beschikbaar zijn, zoals waterstof en helium, dan zat er weinig leven in u.
Maar dat u hier van nature niet helemaal thuishoort, wist u al lang. Toen u nog jong was, keek u soms op een wolkenloze nacht naar al die sterrenlichtjes in het oneindige zwerk en werd u overmand door een vreemde weemoed. Hoe langer je keek, hoe verder het leek, om met Jules Deelder te spreken.

Ja, onze planeet zuigt evenals de meeste hemellichamen resoluut alle atomen opzuigt die zijn pad kruisen. De kosmos is een gigantische kruimeldief, waarvan we niets begrijpen, maar veel houden. Die liefde gaat voor sommigen zover, dat zij zich één voelen met de kosmos en er sterk van overtuigd zijn dat hun lot in de sterren geschreven staat. En dan niet in één ster, maar in alle sterren tegelijkertijd en dan vooral de stand daarvan aan het firmament. Heel bijzonder, al was het maar omdat sommigen daarin steelpannetjes menen waar te nemen en anderen weer dieren. Dat zijn er dan twaalf, wier pad wij op een onnoemelijke afstand kruisen en die volgens astrofielen daardoor en passant ons  lot en gedrag bepalen.

Zelfs draaien Zuid-Amerikaanse sterrenwichelaars er hun hand er niet voor om, om op de dag nauwkeurig te voorspellen wanneer onze planeet het loodje zal leggen.

Technisch gesproken is dat, naar recent bleek, een hele klus, want sterren hebben de onhebbelijkheid om zich onregelmatig te bewegen en de constellatie waarin de dierenriem zich aan ons manifesteert, is slechts één keer in de 20.000 jaar identiek. Vaste astrologische voorspellingen kunnen voor de kniesoor dus helaas slechts één keer in de 20.000 jaar waar zijn. Waarbij dan nog komt, dat de hemelse dieren die in de Westerse astrologie furore maken helaas een mankement vertonen. Er ontbreekt er in onze hemelse dierentuin eentje: de slang. Die is voor de kenners begin december duidelijk waar te nemen. Sterker nog, eigenlijk zijn het twee sterrenbeelden: de Serpens Caput en de Serpens Cauda, de kop en de staart van de hemelse slang. Deze worden bij elkaar gehouden door de Slangendrager, Ophiuchus, Maar daar wil de westerse astroloog helaas  niets van weten. Sneu als je geboren ben tussen 30 november en 18 december. Je zit dan mooi zonder je eigen sterrenbeeld, doordat het Christelijk geloof het sinds de affaire van Adam en Eva in het Paradijs niet helemaal heeft met slangen.

Chinezen zitten voor wat dat betreft beter. Voor de Chinees is zojuist het jaar van de slang aangebroken, Een jaar dat wordt gekenmerkt door intelligentie, mystiek, sensualiteit, discretie en een scherpe actieve geest. Maar er is een tegenkant. Want ook bij de chinees staat de slang voor hypocrisie en het meten met twee maten. Met enige reserve wensen wij u derhalve een gelukkig nieuw slangenjaar toe.

 

maar nu bent u aan zet: