Categorieën
blog

Roomser dan de Paus

Gelukkig zijn we na de plotselinge verhuizing van Benedictus XVI naar een aanleunklooster in Vaticaanstad niet aan de heidenen overgeleverd. Want ook buiten het in 1929 door Mussolini en Pius XII gestichte heilige stadstaatje in Rome, zijn er op zijn minst nog vijf andere katholieke pausen elders op de globe in vol bedrijf.

Bekend is Adolfo Nicolas, de generaal-overste van de jezuïetenorde, die in 2008 het pontificaat overnam van de meest recente Nederlandse paus, Peter Hans Kolvenbach uit Druten. Jezuïeten doen hun zegenend werk vooral under cover. Geen eigen kloosters en geen balkonscene toen Peter Hans in 2008 plotseling met pensioen ging. Want jezuïeten zijn strenge, ingetogen en vooral vrome mannen.

Dat laatste geldt ook voor de zwarte paus, Theodorus II, de patriarch van Alexandrië, die toeziet op het zielenheil van geheel Afrika. Hem prangt op dit moment evenwel meer de oprukkende moslimbroederschap, dan de onverwachte vervroegde uittreding, de VUT, van Joseph Ratzinger.

Iets meer geloofsnijd bestaat er met katholiek Noord- Amerika. In de USA zijn niet minder dan twee pausen actief als plaatsvervanger van God. In Kansas is dat David Allen Bawden. Deze David werd in 1990 gekozen tot paus van de sedevacantistische katholieken. Sedevacantisten zijn van mening dat de pauselijke zetel, de sede, vacant is sinds Angelo Giuseppe Roncalli, alias Johannes de 23e, daarop plaats nam. Die zou al sinds paus Pius XII in handen zijn van ketters. De Amerikaan David Allen die de naam Michael I heeft aangenomen maakt zich derhalve grote zorgen over de Roomse kerk.

Deze zorg wordt gedeeld door de sinds 1998 in Montana gevestigde Pius XIII. Deze Pius, alias Lucian Pulvermacher, leidt de True Catholic Churc. Ook hij verzet zich tegen de veranderingen die na het Tweede Vaticaanse Concilie aan het begin van de jaren zestig door Johannes XXIII werden ingevoerd. Volgens deze Pius was paus Johannes XXIII een vrijmetselaar en ketter. Hij zou in Rome gedropt zijn door vrijmetselaars. En dus tipte zijn benoeming niet. En ook niet die van al zijn opvolgers zoals de nu gepensioneerde Benedictus.

In Vaticaanstad lachen ze er om, maar knijpen ze hem wellicht een beetje wanneer de naam van de Spaanse Petrus II, alias Manuel Alonso Corral, weerklinkt. Manuel claimt heerser te zijn over de volledige katholieke kerk. Zulks vanuit een eigen basiliek in het Zuid-Andalusische plaatsje El Palmar de Troya. Met Manuel valt niet te spotten. Hij heeft heel kordaat Christoffel Columbus en generaal Franco voor heilig verklaard en het Spaanse vorstenhuis in de ban gedaan. Want de laatsten zijn aldus deze Petrus, verderfelijke communisten.

Petrus II weet zich daarbij gesteund door de heilige maagd Maria. Die verscheen al in 1960 in Andalusië aan hem en was het helemaal met hem eens is

maar nu bent u aan zet: