Hoe de familie Meijers in 700 jaar van haar geloof viel

 De oude kerk van de familie meijers in het Deense NagbölIn dit Deense kerkje in het plaatsje Nagböl begon in 1280 de geschiedenis van mijn familie  Meijers. In de daaropvolgende 700 jaar volgde de familie vaak de roep van het hart, ten  nadele van het geloof.

 We waren zodoende in de de afgelopen 100 jaar  in Odin, in de Paus, in Luther,  in Calvijn, in Hashem  en recent zelfs een beetje in Buda.

 En dat is een gelukje, want al de  geloofswisselingen werden in kerkelijke en wereldlijke  registers  opgetekend . En dat  maakte het mogelijk om  het reilen en zeilen van mijn familie  tot 22 generaties terug in  beeld te brengen. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de  verwantschappen van  mijn familie Meijers zie mijn : Bronnenboek familie Meijers .

 Dit bronnenboek is de basis van het familieboek ‘Hoe de familie Meijers in 700 jaar van  haar  geloof viel’ dat ik op 12 november  2014 in een beperkte oplage heb uitgebracht. Interesse,  stuur  mij een mailtje: heinmeijers@outlook.com.

 

 

 

maar nu bent u aan zet: