Simon Rozendaal

Simon Rozendaal  is wetenschapsjournalist en schreef samen met Hein Meijers o.a. De Encyclopedie van Nutteloze feiten. 

Activiteiten

 • 1986 – heden: Elsevier Wetenschapsredacteursimon
 • 1985 – 1995 :  Natuur en Techniek Redacteur van de rubriek Analyse en Katalyse
 • 1978 – 1986: NRC Handelsblad Wetenschapsredacteur, chef verslaggeverij, medeoprichter wetenschapspagina en wetenschapsbijlage
 • 1975 – 1977 : Stichting BioWetenschappen en Maatschappij Wetenschapsredacteur. Oprichter en redacteur van het BioBulletin met gratis artikelen voor huis-aan- huis-bladen over onderwerpen als DNA-onderzoek.
 • 1975 : TU Delft Ingenieur-assistent, onderzoek aan de zuivering van afvalwater.

Publicaties

 • Simon Rozendaal, Bilharzia – een gevreesde volksziekte, AO, 1976
 • Simon Rozendaal, Lucht als mest, AO, 1977
 • Simon Rozendaal & Rob Sijmons, Vermageren in Nederland, Van Gennep, 1977
 • Simon Rozendaal, Sleutelen aan de erfelijkheid, NRC Handelsblad Kortschrift, 1979
 • Peter van Dijk en Simon Rozendaal, Innovatie, ei van Columbus, NRC Handelsblad Kortschrift,1979
 • Peter van Dijk & Simon Rozendaal, De Hollandse Ziekte, Elsevier Focus, 1981
 • Peter van Dijk & Simon Rozendaal, De Japanse Uitdaging, Contact, 1983
 • Simon Rozendaal, Techniek – vóór u of zonder u?, Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 1988
 • Simon Rozendaal, Aids – de jacht op een virus, Natuur en Techniek, 1990
 • Simon Rozendaal, Blus de Brand, Mets, 1996
 • Simon Rozendaal, De mens, een dier, De Bezige Bij, 1998
 • Simon Rozendaal, Herman van Bekkum & Jan Reedijk, Chemie achter de dijken, KNCV/KNAW, 2001
 • Hein Meijers & Simon Rozendaal, Groot lexicon van nutteloze feiten, Contact, 2003
 • Hans Labohm, Simon Rozendaal @ Dick Thoenes, Man-made global warming, unraveling a paradigm, Multiscience, 2004
 • Hein Meijers & Simon Rozendaal, Groot Lexicon van nog meer nutteloze feiten, Contact, 2004
 • Hein Meijers & Simon Rozendaal, Weer een groot lexicon van nutteloze feiten, Contact, 2005
 • Simon Rozendaal, Het is mijn lijf, Aspekt, 2005
 • Hein Meijers & Simon Rozendaal, Het grootste lexicon van nutteloze feiten, Contact, 2006
 • Simon Rozendaal, Het Grote Goed Nieuws Boek, Contact, 2007
 • Simon Rozendaal, Een vreemde ziekte, Aspekt, 2008
 • Hein Meijers & Simon Rozendaal, Nutteloze Feiten, Contact, 2010
 • Simon Rozendaal, Gesprekken met Grote Geleerden, Elsevier, 2011
 • Simon Rozendaal, De winkel van mijn vader, Contact, 2011
 • Hein Meijers & Simon Rozendaal, De Encyclopedie van Nutteloze Feiten, Contact, 2012
 • Simon Rozendaal e.a., Het beste idee van 2013, De Wereld, 2013

Prijzen

 • 2012.  De winkel van mijn vader genomineerd als beste Rotterdamse boek van 2011
 • 2003. Benoemd tot erelid door de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging, voor de inspanningen om chemie voor het brede publiek toegankelijk te maken.
 • 1990. Van Marum-penning van de KNCV, in het bijzonder voor ‘zijn artikelen over het milieu’.
 • 1979.  Glaxo-prijs voor de Nederlandse wetenschapsjournalistiek. Juryrapport: ‘voor de inspirerende wijze waarop hij zijn publiek voorlicht’. Speciale vermelding:  de artikelen over het ongeluk met de kerncentrale van Harrisburg in 1979.