PAASBEST

Dit jaar staat de paashaas weer vrolijk te trappelen op de 1989e sterfdag van Jesjoea Ben Josef, oftewel Jezus.

Jesjoeia was een beroemde gebedsgenezer, rondom wiens bestaan vele wonderbaarlijke verhalen bestaan. Zo zag hij al vier jaar voor zijn officiële geboortedag het levenslicht. Zijn moeder was toen nog maagd en het heeft het er alle schijn van dat hij op verschillende data is overleden. Pasen valt immers steeds op een andere datum.

Ook zijn overlijden was bijzonder. Judas Iskariot, een van zijn trouwe vertegenwoordigers  klaagde hem wegens godslaster aan bij een kerkelijke rechtbank die de Tora en de Halacha bewaakt, de sharia van fundamenteel gelovige joden. Dertig 30 dollar, in de oudheid zilverlingen genoemd, waren voldoende om Judas plat te krijgen. Een schijntje voor het toenmalige bankwezen, de tollenaars die van Jesjoea af wilden. Zo ontstond 1989 jaar geleden het Christelijke Pasen.

In onze dreven gaat dit tegenwoordig gepaard met opgeleukte chocolade haasjes, in zilverpapier verpakte chocolade eitjes en namaak kuikentjes. Niet per se de meest voor de hand liggende wijze om het heengaan van de Christelijke redder van de mensheid te eren

Jesjoea onderging het lijdzaam en liet zich als een lammetje slachten. Dat is dan ook de rede dat de oprechte paap graag een lammetje verorbert  bij het paasgebeuren. Begrijpelijk, want na carnaval moet er in Rooms Katholieke kringen 40 dagen worden gevast tot aan Pasen. Een ei hoort er ook niet bij tijdens het vasten. Zeker niet vanaf Witte Donderdag, de donderdag voor Pasen. Want dan krijgen alle Roomse kerkklokken na het Gloria van de Heilige Mis vleugeltjes waarmee ze zich in drie dagen heen en weer naar Rome spoeden. Bij terugkomst regent het dan op Pasen eitjes. Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag kan je bovendien rustig uitslapen, want dan zijn de Roomse kerkklokken op tournee.

De kerkklokken van de gereformeerde gelovige zijn minder bedreven in de luchtvaart en derhalve  neemt de paashaas  in die kringen de honneurs waar en zorgt voor de aanvoer en het verstoppen der paaseitjes.

Er zijn nog meer variaties op dit thema.

Easter Bilby main page - The Australian Bilby Appreciation ...

Zo worden de paaseieren in Zwitserland door de koekoek bezorgd en neemt de Easter Bilby in Australië  de honneurs waar. Een bilby is een nog net niet uitgestorven grote langoorbuideldas, een nachtbrakertje dat gaarne een wormpje mag oppeuzelen. Hij meet 30 centimeter zonder staart en lijkt dankzij twee kolossale konijnenoortjes met een beetje fantasie op een haas. In de paastijd tref je hem uitgevoerd in chocolade en gewapend met een mandje met paaseitjes ruimschoots aan in Australische paasetalages.

De bilby dankt deze bijzondere positie bij het Australische paasgebeuren aan de  Anti-Rabbit research foundation, een stichting die een gruwelijke hekel heeft aan de overdaad aan konijnen, die over het Australische continent huppelen. Hazen lijken een beetje op konijnen, en in 1991 werd de paashaas dan ook voor alle zekerheid uit Australische bonbonnières verdreven.

Konijnen en hazen zijn al eeuwenlang een  symbool voor vruchtbaarheid. Deze knagertjes mogen graag paren en zijn soms zelfs dubbel in blijde verwachting. Ze zijn dan ook in de kunst en in heidense rituelen graag geziene gasten om vruchtbaarheid te symboliseren. Het idee om Lampe ook met eieren, ook al zo’n vruchtbaarheidssymbool,  te laten leuren ontstond in Duitsland. De paashaas als eierboer wordt voor het eerst in 1682 vermeld in De ovis paschalibus, latijn voor Paaseieren van een zekere Georg Franck Von Frankenau. Sindsdien speelt ook het ei in de Benelux een belangrijke rol bij het paasgebeuren.