Dame

Tot nog toe hebben 18 heren op de maan gelopen. Het wachten is op de eerste dame.

Dame