Echtscheiding

Michael Jordan en Neil Diamond. Die hoefden slechts 150 miljoen te schuiven om van hun vrouw af te komen en aan een nieuwe romance te kunnen beginnen.

Echtscheiding