Farao

De gebitten van de Egyptische farao’s, die middels mummies bewaard zijn gebleven, waren een ramp: diverse tanden ontbraken en de kiezen waren versleten tot op het bot. Dat kwam doordat er destijds volop steentjes en zand in het brood zaten.

Farao