Galileo

De valproeven waar Galileo deels beroemd door is geworden, waren eerder door onze eigen Simon Stevin uitgevoerd.

Galileo