Jade

Had in het oude China een helende en conserverende werking. Overledenen werden er mee volgestopt om het rotten tegen te gaan.

Jade