Japans

Bevat veel Nederlandse woorden: asbest, beker, bier, dans, dek, gas, inkt, kraan, koffie, kok, kompas, kop, mantel, malaria, mast, mes, morfine, nikkel, ontembaar, pincet, lamp, lens, saffraan, siroop.

Japans