Kaars

Pas vanaf de late Middeleeuwen werden kaarsen in Europa gebruikt.

Kaars