Laat

Lodewijk de xiv was altijd op tijd. Stelde hij de vraag hoe laat het was, dan diende een daartoe aangestelde dignitaris te antwoorden: ‘Zo laat als u wenst, majesteit.’

Laat