Lang

De langste volwassen man was 4,8 maal zo lang als de kleinste.

Lang