Raaf

Vikingen namen hem mee op verre tochten. Ze lieten hem los in de buurt van land en volgden dan de vogel.

Raaf

maar nu bent u aan zet: