Vaccinatie

Er was tot 1900 in kerkelijke kringen veel verzet tegen de eerste vaccinaties. De religieuze dichter en geleerde Willem Bilderdijk noemde de uit koeien verkregen vaccins een ‘vuil en walglijk rundergift’.

Vaccinatie

maar nu bent u aan zet: