Yesterday

De werktitel van het Beatles-liedje ‘Yesterday’ luidde: ‘Scrambled. eggs’ (roerei). De tweede tekstregel luidde: ‘Oh my dear, you have such lovely legs.’

Yesterday

maar nu bent u aan zet: