Zaadbal

Mannen hebben een hoofdbal en een bijbal. De laatste is niet kleiner, maar wel smaller.

Zaadbal

maar nu bent u aan zet: