Zeebodem

Het grootste deel van de zeebodem bestaat uit vulkanisch gesteente en niet uit zand.

Zeebodem

maar nu bent u aan zet: