Categorieën
blog

WITTE WOLKENWAGEN

Nog eventjes en in bijbelbelt weerklinkt de vertrouwde openingszin van lied 125 : Op een witte wolkenwagen wordt de Heer van d’aard  gedragen. Ja, het is weer hemelvaart geblazen althans voor de Christenen onder ons.

De muzelman staat dit jaar twee dagen eerder stil bij de hemelvaart van zijn profeet Moehammad ibn ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Moettalib ibn Hasjim ibn ‘Abd Manaf al-Koeraisji, beter bekend als Mohammed, geboren op 12 Rabie te Mekka. Zijn geboortedag viel voor christenhonden dit jaar op 14 januari. Heeft u dat gemist, dan is er nog geen profeet over boord, want Mohammed zal in 2015 zelfs twee keer verjaren: 12 Rabie valt dan op zowel 3 januari als ook op 24 december.

Mohammed ging net als Jezus Christus  naar de hemel, maar in zijn geval betrof het een retourtje, verzorgd door de Aartsengel Gabriël .  Het vervoer geschiedde per buraq. Een bijzonder dier, dat je niet vaak tegenkomt.  Het is een uit zijn krachten gegroeide witte vliegende viervoeter met het gezicht van een vrouw, deels adelaar en deels paard. Bijzonder is ook de tekst die volgens de Koran als een banner tussen zijn ogen is aangebracht:  Er is maar één God en Mohammed is Zijn Profeet.
 
De  buraq in kwestie bracht Mohammed vlot naar Jeruzalem, waar een ladder uit de lucht hing, die Hem naar de zeven hemelen van de Islam bracht. In de eerste hemel ging hij op de koffie bij Adam. In de tweede bij Johannes de Doper en Jezus. In de derde trof hij Jozef, in de vierde Henoch, de vader van Methusalem. In de vijfde Aaron, in de zesde Mozes en in de zevende vader Abraham zonder zijn zeven zonen, Daar trof hij ook de almachtige Allah. Deze was blij met zijn komst en vroeg hem er voor te zorgen dat de muzelman en de muzelvrouw voortaan 50 keer per dag op hun knieën zouden gaan teneinde Hem te eren.

Mohammed besprak dit Mozes, maar die vond dat wel wat veel.  Allah bracht het aantal na enig  tawarren terug tot vijf keer per dag. Met dat nieuws ging Mohammed weer terug naar Mekka waar ze het, aldus Wikipedia, maar een raar verhaal vonden. Hetgeen dan niet wegneemt dat de men ook nu ten onzent de muezzin vijf maal ’s-daags luide over de stad zijn oproep tot het gebed kan horen galmen. Dat komt de arbeidsproductiviteit niet ten goede, maar is een makkie in vergelijking tot  chareidische orthodoxe joden die door hun geloof zelfs nooit aan werken toekomen.

Anders dan Jezus Christus zou Mohammed de hemel niet meer levend bereiken. Op 8 juni 632 gaf hij in Medina de geest op de plaats waar een kameel hem ooit de plaats voor zijn Moskee had gewezen, Hij werd begraven in de kamer waar hij stierf. Lichamen van profeten mogen immers niet verplaatst worden.  Ook niet op eenwitte wolkenwagen

maar nu bent u aan zet: