Moslima’s buiten spel

De Franse Raad van State heeft met een orakel een eind gemaakt aan de wens van Moslimmeisjes om gesluierd te mogen voetballen. Anders dan in landen als Iran, waar zelfs het enigszins slordig dragen van een sluier al kan leiden tot de doodstraf en Afghanistan waar de vrouwen smeken om verlost te worden van de hijab, achten velen van hun Franse zusjes zich gediscrimineerd door een hoofddoekjesverbod tijdens het sporten.

De afgelopen maand speelde dat op bij het vrouwenvoetbal. Een actiegroep Les Hijabeuses beklaagde zich al eerder bij de Franse Raad van State over de FFF, de Fédération Française de Football. Die verbiedt sinds 2016 het dragen van kleding met een politieke, filosofische of religieuze boodschap. In Frankrijk geldt hoe dan ook een strikte neutraliteit, laïcite, bij alles wat de publieke zaak raakt. Na de burkini, het damesbadpak, dat moslima’s moet vrijwaren van de wellust van hitsige moslims, is nu de sluier in het snotje gekomen. Ook tijdens het voetballen moet het hoofdhaar van de dames door middel van een hijab onzichtbaar zijn.

De contesterende muzelmeisjes die graag gesluierd willen sporten, meenden in de afgelopen maand sterk in hun schoenen te staan. Een hoge ambtenaar had laten weten dat sluiers weinig kwaad kunnen en dat sporters geen ambtenaren of officials zijn van wie neutraliteit, laïcite, geëist mag worden. Optimisme in het kamp van de hijabeuses, totdat de Conseil d’État, de Franse Raad van State, zich definitief over het hoofddoekje boog.

Helaas voor de meisjes, en ook tot verdriet van de in Frankrijk stevige pro-islam lobby ging de Conseil d’État slechts gedeeltelijk mee met de wens van de hijabeuses. Een hoofddoekje kan geen kwaad, maar de Franse voetbalbond mag desalniettemin alle regels stellen die zij nodig acht voor het ‘goede verloop’ van de wedstrijden.

Daarmee is voor de Franse voetvalbond de kous af, maar niet voor de Hijabeuses, die nu overwegen om zich bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te gaan beklagen. 

Of dat veel zal uitmaken valt te betwijfelen. Artikel één van de Franse grondwet biedt weinig ruimte voor Soera 29, vers 59 van de Koran waarin vrouwen verplicht worden om ogenschijnlijk haarloos over straat te gaan.

Er is gelukkig wel een alternatief voor sportieve hijabeuses die gelovig en in vorm willen blijven: handbal.

Bij de Fédération Française de Handball is de sluier hartelijk welkom. Behalve voor de scheidsrechter, want die moet wel neutraal blijven fluiten.