VAN BAARD TOT BAD

buikhuisen

Baard

De langste baard ooit gemeten hoorde toe aan Hans Langseth en mat 5,33 meter. Dat was bij zijn overlijden de eerste keer dat Hans een scheerbeurt kreeg. De baard in kwestie kwam veertig jaar later bij het Smithsonian in Washington terecht.

Baardaap

Tsaar Peter de Grote was tegen baarden en snorren en hief er in 1698 belasting op. Later kwam er een aanvullende straf bij: een scheerbeurt met een bot mes of met een pincet.

Baarmoeder

In de Verenigde Staten worden per hoofd van de bevolking zesmaal zoveel baarmoeders verwijderd als in Zweden.

Baars

De meeste zwarte zeebaarzen worden geboren als vrouwtje en veranderen op hun vijfde in mannetjes.

Babysit

Het mannetje van de Japanse kardinaalsvis bewaart zijn nageslacht veilig in zijn bek. Ontmoet hij evenwel een nieuw vrouwtje, dan slikt hij zijn kroost snel in.

Babyvoedsel

Amerikanen besteden vier maal zoveel geld aan dierenvoer als aan babyvoedsel.

Bacardi

Dankzij koning Alfonso XII die erdoor werd getroffen, kreeg de epidemie van 1918 en 1919 bekendheid als de Spaanse griep.Tijdens het hoogtepunt van de ziekte dronk de koning een fles Bacardi leeg. De volgende ochtend was de koorts weg. Sindsdien staat het koninklijk wapenschild op elke fles rum van dit merk.Van de tienduizenden Amerikanen die tijdens de Eerste Wereldoorlog stierven, bezweek 70 procent bij gebrek aan Bacardi aan de Spaanse griep.

Bach

Johann Sebastian Bach had twintig kinderen.

Backspin

Een golfbal draait met veertig achterwaartse omwentelingen per seconde.

Bacon

De Engelse wetenschapper en schrijver Francis Bacon stierf in 1626 tijdens pogingen om een goede koeltechniek voor voedsel te ontwikkelen. Hij had een proefkip vol met sneeuw gestopt maar dat hield het bederf niet tegen.

Bacterie

In ons lichaam huizen 10 maal meer bacteriecellen dan cellen van onszelf. Op elke voet zitten er ruim een biljoen. Op je huid leven duizend verschillende bacteriesoorten. In je speeksel circa 600. Van de 30 miljoen soorten bacteriën zijn er slechts 70 gevaarlijk voor de mens.

Bad

In de Middeleeuwen nam men in Europa nauwelijks een bad. De Roomse Kerk achtte het een zonde om zich bloot te geven.

 

maar nu bent u aan zet: