Categorieën

Oorlog

oorlogIn de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw braken er in Europa jaarlijks drie nieuwe oorlogen uit. Werkelijk iedereen voerde oorlog. Zo waren in de vijftiende eeuw Schiedam en Rotterdam even in oorlog met elkaar. Er waren oorlogen en oorlogjes. De Honderdjarige Oorlog tussen Frankrijk en Engeland duurde bijvoorbeeld 116 jaar. Zanzibar en Engeland voerden in 1896 de kortste oorlog ooit: 38 minuten. Van alle landen is Spanje het meest agressief. Gedurende de afgelopen 1000 jaar voerde het land 67 procent van de tijd oorlogen. Het gemiddelde in Europa is 47 procent. Vooral landen met een jonge bevolking zijn oorlogszuchtig. Toch is de wereld minder bellingerant dan vroeger. Het aantal zware conflicten waarbij meer dan duizend mensen worden gedood, is de afgelopen honderd jaar met 80 procent afgenomen. En als er oorlog wordt gevoerd, is mede dankzij de precisiewapens het aantal burgerdoden minder. Neem de Eerste Golfoorlog van 1991. Toen zijn er per dag evenveel explosieven op Bagdad gegooid als in totaal tijdens de Tweede Wereldoorlog op Rotterdam en Dresden. Toch was het aantal burgerslachtoffers in Bagdad kleiner dan in Rotterdam en Dresden. Als alle militaire en burgerdoden bij elkaar worden opgeteld, was de Tweede Wereldoorlog met 55 miljoen de ergste oorlog aller tijden in absolute zin. Wanneer wordt gecorrigeerd voor de omvang van de wereldpopulatie staat deze oorlog nummer 9 in de top tien van gruwelijke oorlogen. De gruwelijkste oorlog aller tijden was de An Lushan-revolte — een achtjarige oorlog in het China van de achtste eeuw. Daarbij kwam tweederde van de bevolking van het keizerrijk om het leven. Omgerekend naar nu zou dat op bijna een half miljard doden uitkomen.