SIM SALA BIM

Alle ogen zijn dezer dagen gericht op lichte wolkenwagens die in rap tempo voorbij suizen. Sommigen zien hierin de hand van de Heer, want het is immers hemelvaart tijd. Anderen ontwaren de hand van Hans Klok, de hoogblonde illusionist die al sinds zijn tiende jong en oud verbaast met zijn verdwijnkunstjes.

De muzelman behoort tot de laatste categorie. De echte hemelvaart werd volgens de Koran geleverd door de profeet Mohammed ibn ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Moettalib ibn Hasjim ibn ‘Abd Manaf al-Koeraisji ibn Kielaab ibn Moerra ibn Ka’b ibn Loe’ay ibn Ghalib ibn Fahr, zeg maar Mohammed.

Mohammed geldt als de laatste grootste profeet ooit. Jezus komt in de Koran op een tweede plaats. Mohammed ging een paar keer naar de hemel op Lailat-ul-Meraj, de Hemelvaartsdag van de moslims, die dit jaar op 19 februari viel. Een tocht vol wonderen die doet denken aan de bergwandeling waarbij weer een andere profeet, Mozes tweeduizend jaar eerder de stenen tafelen met de tien geboden op een bergtop in ontvangst nam van de Schepper. Mohammed herhaalde dit kunstje in het jaar 610 maar dan niet te voet of per lichte wolkenwagen, maar op een bijzonder paard, een buraq.

Aartsengel Jibrail (Gabriel) fungeerde als reisleider. Hij hielp de profeet in Mekka bij het bestijgen van een buraq, een Arabische volbloed met vleugels aan zijn hoeven. De aartsengel en de profeet vlogen op deburaq sneller dan een F-16 van Mekka naar de Tempelberg in Jeruzalem. Daar werd de profeet opgewacht door niemand minder dan Mozes, Jesaja, Jezus en duizenden andere apostelen en profeten. Na een gezamenlijk gebed klom Mohammed met behulp van een ladder naar de zevende hemel, waar hij door Allah, de Allerhoogste, welkom werd geheten.

Het verhaal wil dat de aartsengel Gabriel op dat moment afhaakte met de opmerking: “Ik ben genoodzaakt hier te stoppen. Ik kan niet verder gaan, maar gij, heerser van de wereld en brenger van vrede, voltooi uw glorieuze opmars.” En dat deed Mohammed dan ook, zij het dat het jammer was dat vrijwel niemand terug in Mekka, zijn reisverslag serieus nam.

Dat is te begrijpen, want hoe kom je aan een vliegende Buraq met het gezicht van een vrouw, het lijf van een adelaar en de kont van een paard.

Naast de Lailat-ul-Meraj, de hemelvaart van Mohammed, staat de Koran gelukkig ook stil bij de lichte wolkenwagen waarmee Isa, ofwel Jezus, 580 jaar voor Mohammed zijn weg wist te vinden naar de hemel. Een kunstje dat in de Koran aan glans heeft verloren, doordat Isa al zou zijn upgebeamd, voordat hij volgens de bijbel aan een kruis werd bevestigd. Isa staat overigens in de Koran vooral aangeschreven als een soort Hans Klok avant la lettre. Hij verrichte wonderen, zoals het verven van kleding in verschillende kleuren vanuit één verfpot.

Ook bijzonder was de tekst die als een banner tussen de ogen van deze bijzondere draver was aangebracht: Er is maar een God en Mohammed is zijn profeet. Toen zelfs dat niet voldoende was om de bevolking van Mekka te overtuigen, is Mohammed andermaal bij Allah op de thee gegaan om een bewijsstuk mee te nemen. Dat was dan de Koran en de wens van Allah om dagelijks 50 keer per muzelman en muzelvrouw aanbeden te worden. Dat aantal is om praktische redenen later teruggebracht tot 5 keer per dag.

En het is dan ook niet uitgesloten dat Jezus -sim-sala-bim- ergens rond het jaar 30 als een Hans Klok in een wolk van mist van het aardse decor verdween. Het Christelijke applaus is in elk geval na 2000 jaar nog niet verstomd en vol devotie wordt het zwerk dezer dagen onderzocht op razendsnel passerende lichte wolkenwagens met daarop een verlosser.