Categorieën
blog

GEWEEN EN TANDGEKNARS

In deze eeuw is de aarde al meer dan tien keer vergaan, althans als  een hele serie sombere sterrenwichelaars hun zin had gekregen.

De primeur komt toe aan de redactie van De Wachttoren, het sufferdje van de Jehova getuigen, dat al in 1998 met breaking news kwam: het  duizendjarige koninkrijk van de Here stond met het nieuwe millennium op uitbarsten. Goed gelovige joden, christenen en muzelmannen wachtte in het jaar 2000 een enkele reis richting paradijs. De non-Jehova getuige zou het op de dag des oordeels voor zijn kiezen krijgen. Hij zou dan, aldus Openbaring 20:11, naar de ‘buitenste duisternis’ verbannen worden. Daar wachtte hem de hel waar het bepaald geen pretje is, want er heerst, aldus de profeet Johannes eeuwig ‘geween en tandengeknars’.

Ook gedigitaliseerde gelovigen stond in 2000 een doomsday te wachten.  De hel op aarde, want ook hun pc zou precies bij de aanvang van de nieuwe eeuw  geveld worden door de millennium bug. Einde facebook, einde aarde. Daar was aan te ontkomen met een digitale aflaat, een computerprogrammaatje waarmee je trouwe tekstverwerker na een zekere betaling ongeschonden de nieuwe eeuw zou bereiken. Gelukkig bleek je ook zonder te kunnen.  

Dat geluk was ook voor de heer Heinrich van Geene uit Puttershoek weggelegd.  Heinrich was er heilig van overtuigd dat de Schepper de wereld pas in oktober 2001 zou vernietigen. Alleen hijzelf en zijn Efraïm-sekte zouden gespaard blijven.

Van Geene en zijn tientallen volgelingen vestigden zich in deze container op een industrieterrein in Heinenoord in afwachting van het Einde der Tijden. Die zou zich, aldus de profeet uit Puttershoek, manifesteren als een gigantische lichtflits waardoor je verblind wordt. Dan een hittegolf zo heet dat alles wegsmelt. Bij hen die niet worden gered zal hun vlees wegsmelten, hun ogen zullen uit hun kassen smelten en hun tong uit hun mond.’  Niet prettig, maar het feest ging niet door. De wereld bleef bestaan, maar de sekte van de goeroe  viel daarentegen  bij gebrek aan rampspoed wel uiteen.

In 2002 kreeg de Puttershoeker steun van niemand minder dan Frans Rutten, ooit de grote baas van het Ministerie van Economische Zaken en oud-hoogleraar Economie. Op 11 april zou de antichrist de macht in het Vaticaan overnemen, aldus Frans. Het kon overigens ook 2005 of 2010 worden. Het is onduidelijk of Frans Rutten hiermee duidde op Joseph Aloisius Ratzinger, die in 2005 als Benedictus XVI de macht in het Vaticaan overnam. We zullen het nimmer weten want Frans Rutten is inmiddels in het hiernamaals aangeland, en Ratzinger, ooit gevreesd  als  ‘de  rottweiler van God’ was zeker geen antichrist.

Ook de Amerikaanse  radio-omroeper Harold Camping uit Oakland , California, bood, qua armageddon een keuzemenu. De wereld zou vergaan op 21 mei dan wel 21 oktober 2011. God zou drie procent van de mensen meenemen naar de hemel. De rest wachtte een vijf maanden durende hel op aarde, met een hevige vuurzee, zwavelstromen en het uitbreken van grote plagen waardoor dagelijks miljoenen mensen beschikbaar kwamen voor wat de Engelsen zo treffend omschrijven als  pushing up the daisies.

2012 stond  qua einde der tijden in het teken van  de Maya’s. Een rekenfoutje in de beroemde Mayakalender zorgde er voor dat het op 28 oktober 2011, dan wel 21 of 23  december 2012 zo ver zou zijn: einde aarde. Het klusje zou worden geklaard door een komeet met rugnummer C/2010 X1 die in  december 2010 werd ontdekt door de Russische amateurastronoom Leonid Elenin. Helaas  kwam Elenin, althans de inmiddels naar hem genoemde komeet, te dicht bij de zon en verdween spoorloos in het heelal..

De meest recente ondergang van de aarde die niet door ging dateert van 23 september van dit jaar. Op basis van cijfers uit de bijbel berekende de Bijbelse boekhouder David Meade dat 33 dagen na de zonsverduistering van 21 augustus het einde der tijden op aarde zou aanbreken.

De boosdoener zou de planeet Nibiru zijn, een zogenaamde bruine dwerg,, die onze planeet op 23 september van dit jaar midscheeps zou raken.  De klap bleef uit en dat is niet vreemd, want er bestaat geen planeet van die naam.

Voor de liefhebbers van  de armageddon, die niet het geduld kunnen opbrengen om te wachten op de big chill, dan wel de big heat van het broeikaseffect, wordt het tijd dat zich een betrouwbare onheilsprofeet aandient. Iemand die echt weet wat er aan de hand is op dit ondermaanse. En gelukkig is die nieuwe wetenschappelijk onderbouwde halfgod al lang geleden opgestaan. We hebben het over de meest beroemde Engelse wetenschapper ooit, Sir Isaac Newton. Isaac werd onsterfelijk  door het ontdekken van de zwaartekracht en  het kattenluikje. In 1704  berekende  hij aan de hand van de bijbel  dat er tussen de kroning van Karel de Grote tot keizer van de westerse wereld in 800 en het einde der tijden precies 1.260 jaar zullen verstrijken.

Het wordt dus voor de hardnekkige  liefhebber van het einde der tijden 2060. Daar kan je vergif op innemen.