VAN OBESITAS TOT OERKNAL

Obesitas
Dertig jaar geleden kostte het 3 maanden om een kip op een slachtgewicht van 2 kilo te krijgen. Tegenwoordig lukt dat in 1,5
maand. De kip in kwestie is dan nauwelijks meer dan een piepkuikentje, een peuter.

Observeren
Om iets te kunnen zien draait de walvis met zijn hele lichaam en niet met zijn oogballen. Idem de olifant. Zo ook veel vogels, die qua visus geen last hebben van een dooie hoek, maar van een dood centrum.

oorlogOceaan
Gooi je een druppel water in een oceaan en roer je alle oceanen goed door elkaar, dan kom je in elk glas water dat je uit zee tapt vier moleculen tegen van die ene druppel.

Oceaanvogels
Zijn aan de onderkant wit, opdat ze niet afsteken tegen de wolken. De onder water levende prooien hebben hen daardoor minder snel in de gaten. Jonge meeuwen met hun bruinige onderkant verkiezen dan ook de branding in plaats van de open zee.voor aalscholvers is een witte buik niet nodig want die vissen niet vanuit de lucht maar peddelen op het water.

Ochtendwater
Morarji Desai, 30 jaar geleden eerste minister van India, nuttigde uit overtuiging graag zijn ochtendwater. Ook in het Westen zijn er macrobioten die ’s ochtends enkele druppels urine tot zich nemen. Dat zou goed zijn voor het afweersysteem.

Octaaf
De walvis draait zijn hand niet om voor het mooi en melodieus  zingen in zeven octaven.

Octopus
Heeft drie harten.

Octrooi
De gehele Arabische wereld produceert met zo’n 250 miljoen mensen jaarlijks minder dan 400 octrooien. Israël met 7 miljoen
mensen ruim 7000.

Odol
Normaliter krijgt het mannelijke lid een vleugje te weinig zuurstof. De spontane ochtenderectie zorgt voor extra lucht.

Odyssee
Meer dan 99,9 procent van de zaadcellen sneeft in de eerste uren van hun trektocht in het taaie interieur van de zure gastvrouw.

Oefenen
Geoefende honden kunnen niet alleen drugs en lawineslachtoffers opsporen, maar ook huidkanker.

Oerknal
Maakte geen geluid.

 

 

maar nu bent u aan zet: