Categorieën

Lazarus

lazarusLepra is een vorm van melaatsheid,ook wel huidvraat genoemd, veroorzaakt door een bacterie. Dat overmatige alcoholconsumptie via het begrip ‘lazarus’ voor iemand die stomdronken is geassocieerd wordt met melaatsheid komt doordat lepra lang gezien is als de Bijbelse ziekte van Lazarus — alhoewel niet vaststaat dat de arme bedelaar Lazarus uit het Bijbelboek Lucas echt lepra had. Ook in woorden als belazeren en oplazeren en in een uitdrukking als ‘krijg het lazarus’ komt lepra terug: laser, afgeleid van lazarus, is een oud-Nederlands woord voor melaatsheid. Amsterdamse leprozen werden vroeger net als in andere steden gehuisvest in speciale leprozenhuizen. Eén keer per jaar echter, op Koppermaandag, mochten ze de stad in om te bedelen. Kopperen is oudhollands voor zuipen en feesten.  In herkenbare kleding trokken de melaatsen dan naar de Dam, voor een  drinkgelag van twee dagen. Het zuipen eindigde in een totale verbroedering van leprozen en gezonden. Iedereen had even de ziekte van Lazarus. totdat de stad er in 1604 geen zin meer in had.