Economie

Sinds de stichting van de staat Israël in 1948 is de economie van het Heilige Land vervijftigvoudigd.

Economie