Laconiek

Laconia was de streek rond het oude Sparta. Voor Spartanen gold hetzelfde als voor Feijenoorders: geen woorden, maar daden. De jeugd werd geleerd om zo weinig mogelijk te zeggen.

Laconiek