Palindroompriem

11933316181512171330203317121518161333911 is een palindroompriem. Als je van dat laatste getal steeds de eerste en de laatste twee cijfers weghaalt, ontstaan er voortdurend palindroompriemen.

Palindroompriem

maar nu bent u aan zet: