Categorieën
blog

HEILIGE HEEREN

Dit weekend kwamen ze, als  betrof het een oude popgroep, na  jaren weer bij elkaar: de good old boys van de Roomse kerk. De levende legenden van de groep, Jorge Mario Bergoglio, als Paus bekend onder de naam Frans en Joseph Aloisius Ratzinger, die we als Paus kennen onder de naam Benny, hadden aangekondigd hun oud- bandleden de Pausen Johan en Jan Paul publiek heilig te zullen verklaren.

Vaticaanstad, het kleinste theaterstaatje ter wereld was niet groot genoeg om alle fans die naar deze reünie waren gekomen, te bergen.

Paus Johan werd geboren als Angel Roncali. Toen hij op 28 oktober 1958 na een conclaaf van vier dagen op 77 jarige leeftijd tot paus gekozen werd, zag men in hem slechts een tussenpaus. De helft van de kardinalen die Johan het genoegen van een sedia gestatoria, een mobiele Paustroon met  baldakijn,  gunden waren zelf nog ouder. Johan, kreeg – naar te lezen is op Wikipedia-  dankzij zijn humor al snel de bijnaam ‘de goede paus’.  Zijn meest geestige uitspraak luidde: ‘Hoeveel mensen er in het Vaticaan werken? Ik hoop de helft.’

Ja, met Johan kon je lachen, maar hij had ook zijn ernstige momenten. Op 28 januari 2000 werd dat erkend door het Vaticaan. Het betrof een wonder dat aan Johannes XXIII werd toegeschreven. Het ging om een Italiaanse zuster die genas van ernstige maagbloedingen nadat zij een afbeelding van de overleden paus op haar buik had gelegd.

Op 3 september van dat jaar volgde de officiële zaligverklaring door paus Johannes Paulus II. Tegelijkertijd werd de door Johan zeer bewonderde  paus Pius IX zalig verklaard. Net zoiets als de huisorde van Oranje, die als eerste vorstelijke daad door Koningin Beatrix aan haar diep ontroerde moeder, de toen net weer kersverse Prinses Juliana, werd toegekend.

Bij de verkiezing van Johan tot Paus deed zich nog wel een probleempje voor. De witte toog die na het opstijgen van de witte rook op hem wachtte, paste niet en moest in allerijl van achteren worden open geknipt. Gelukkig beschikte Vaticaanstad over een naaimandje met veiligheidsspelden.

Ook zijn opvolger Paus Johannes Paulus II, geboren als Karol Józef Wojtyła werd vandaag tot grote vreugde van vele honderd duizenden fans op het Sint Pieterplein heilig verklaard door zijn nog levende bandgenoten. Jan Paul  bewaarde aan dat plein overigens slechte herinneringen. Hij werd er in 1981 neergeschoten door een Turk en verloor driekwart van zijn bloed. Gelukkig overleefde hij die aanslag. Later schonk hij de dader vergiffenis. En niettegenstaande de scheiding van kerk en staat werd aansluitend aan deze onverlaat op voorspraak van Paus Jan Paul  amnestie verleend. In 2006 maakte een Italiaanse parlementaire onderzoekscommissie bekend dat de KGB achter deze aanslag zat.

Op 12 mei 1982 was het weer haast raak. Ditmaal probeerde een Spaanse priester Jan Paul in het geniep met een bajonet lek te prikken. Zonder succes naar bleek, toen deze aanslag .in 2007 in de openbaarheid werd gebracht.

Jan Paul was razend  populair. Het is de enige Paus naar wie een vliegveld is genoemd, de Internationale luchthaven Johannes Paulus II Kraków-Balice gelegen nabij Krakow. Een hele eer, zij het dat zijn collega Joseph Ratzinger hem qua hemel voorbij is met de  planetoïde nummer 866, Deze kleine planeet cirkelt onder de naam Ratzinger sinds 2000 in de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter om de zon. En dat is andere koek.

maar nu bent u aan zet: